Congräs

Anmälan till kongressen sker till info@clubcosmos.net senast den 16:e november 2016.
Medlemsavgift för medlemmar i Club Cosmos
0 kronor
Ordinarie medlemsavgift
100 kronor

Notera att medlemskap i Club Cosmos kan lösas i dörren. Medlemsavgiften är i dagsläget 50 kronor per år och person.


Inbetalning till plusgiro. Medlemskap betalas till Club Cosmos plusgiro senast den 14:e november 2016.
Plusgiornummer 436 77 95 - 4, mottagare "Club Cosmos"
Märk betalningen "Congräs" samt vem/vilka som anmäler sig
Inbetalning i dörren
Endast kontant


För betalningar från utanför Sverige är BIC NDEASESS och IBAN SE12 9500 0099 6026 4367 7954